Första dagen på Suvi Bunar. Cirka 1 km norr om Road BEAVER ligger den brittiska relästationen Suvi Bunar. Den skall vaktas av Papa Lima under en månad tills brittern kan få ut en ny permanent vaktstyrka. Under denna vecka, Måndag tills Torsdag utgörs den av Karlsson, Reservdels-Nilsson, Werner och mig själv.
Inför vakttjänstgöringen har kompanichefen gett ut en tjock lunta med förhållningsorder hur vi ska sköta våra rutiner. I skävla verket var det bara en 3 saker vi behövde göra under dagarna och nätterna, nämligen vakta en telefon dygnet runt, öppna grinden vid behov och laga mat åt alla. Första dagen kom vi dit 0950, fick en överlämning av TS-pluton som varit där före oss. Resten av dagen såg vi mest på film, Delta Force, Momentom, The Lost Boys och ED-Tv.

IMG_0515 IMG_0516 IMG_0517 IMG_0518 IMG_0519 IMG_0520 IMG_0521 IMG_0522 IMG_0523 IMG_0524 IMG_0525 IMG_0526 IMG_0527 IMG_0528 IMG_0529 IMG_0530 IMG_0531 IMG_0548 IMG_0549