Detta har varit en inte allt för produktiv dag. Jag har kopplat in torrluft i en container, en fixat Motorola och en Ra480, det var allt. Och så på kvällen såg jag Vuxna Människor med Felix Hrenegren och Fredrik Ljungberg.