Inget speciellt har hänt. Jag såg en vacker kulturfilm, nämligen Motorsågsmassakern. Två gånger! Och så Austin Powers; The Spy who shagged me. Till slut också Yrrol på TV4.