Flyg till Östersund 0820. Naturligtvis var det försenat pga dimma tills 0845. I övrigt var resan totalt odramatik. Kom fram till ATS lagom till lunch, men var oförmögen att äta så mycket pga de 2 frukostarna.
Mer pysslade mer med Ra180 resten av dagen. Började lite smått med felsök och handhavande av provdonet.
Jag somnade 1730 och sov tills 0630. Är det stabilt?