Jag repeterar föregående dag, bortsett från att det inte kom några britter och förundrades över mig. Dvs GT på Ra180 och omprogramering av Motorola.