/**
 * D0017D - Inlämningsuppgift 3 - Simulerar spelet 12 med tre tärningar
 * @author Peo Frosteus, pereno-0
 * Programmet simulerar spelet 12
 * Användaren uppmanas att välja att slå tärning 1, 2 eller 3
 * Man får bara slå varje tärning en gång per omgång
 * Vinst är en tärningssumma av 12 på 2 eller 3 tärningar
 * Vid slutet på varje omgång anges resultat och 
 * antalet vinster/förluster sparas tills dess att programmet avslutas
 * Om användaren anger q avslutas programet
 * 
 */

import java.util.Scanner; //Importera scanner för user input
import java.util.Random; // Importera Random för slumptal

public class Uppgift3
{
  public static void main(String[] args)
  {

   // Deklarera konstanter
   final int SIDES; // Antal sidor på en tärning
   final int WINNINGSUM; // Summan som ger vinst

   // Deklarea variabler
   String userInput; // Inmatningen
   int dice1; // Tärning #1
   int dice2; // Tärning #2
   int dice3; // Tärning #3
   int noOfWins; // Antal vinster
   int noOfLosses; // Antal förluster
   int sum; // Summa av alla tärningar

   // Sätt värden på konstanter
   SIDES = 6;
   WINNINGSUM = 12;

   // Sätt världen på variabler
   noOfWins = 0;
   noOfLosses = 0;
   sum = 0;

   // Deklarera inmatning
   Scanner keyboard = new Scanner(System.in); 

   // Starta nytt spel
   System.out.printf("Välkommen till spelet 12. Du ska slå 1-3 tärningar och försöka få summan 12...\n");
   do
   {
     // Sätt alla tärningar till noll
     dice1 = 0;
     dice2 = 0;
     dice3 = 0;

     do // Starta programmer och kör tills användaren matar in 'q'
     {
      // Uppmana användaren att välja
      System.out.printf("Ange vilken tärning du vill slå [1,2,3](avsluta med q): ");

      userInput = keyboard.nextLine();

      // Kolla inmatningen
      switch (userInput)
      {

      case "1": // Om användaren väljer tärning 1
        if (dice1 == 0)
        { // Om tärningen inte är slagen i denna omgång
         dice1 = (int) (Math.random() * SIDES) + 1;
         break;
        } else
        { // Om tärningen ÄR slagen i denna omgång
         System.out.printf("Du har redan slagit den här tärningen en gång, välj en annan.\n");
         break;
        }

      case "2": // Om användaren väljer tärning 2
        if (dice2 == 0)
        { // Om tärningen inte är slagen i denna omgång
         dice2 = (int) (Math.random() * SIDES) + 1;
         break;
        } else
        { // Om tärningen ÄR slagen i denna omgång
         System.out.printf("Du har redan slagit den här tärningen en gång, välj en annan.\n");
         break;
        }

      case "3": // Om användaren väljer tärning 3
        if (dice3 == 0)
        { // Om tärningen inte är slagen i denna omgång
         dice3 = (int) (Math.random() * SIDES) + 1;
         break;
        } else
        { // Om tärningen ÄR slagen i denna omgång
         System.out.printf("Du har redan slagit den här tärningen en gång, välj en annan.\n");
         break;
        }

      case "q":
        System.out.printf("Avslutar spel!");
        System.exit(0);
        break;

      default:
        System.out.printf("Felaktig inmatning.\n");
        break;

      }
      sum = dice1 + dice2 + dice3; // Summera efter varje slag
      System.out.printf("%s %s %s Summa: %s - Vinst: %s Förlust: %s \n", dice1, dice2, dice3, sum, noOfWins,
         noOfLosses);

     } while ((dice1 == 0 || dice2 == 0 || dice3 == 0) && sum != WINNINGSUM); // Kör omgången tills dess att alla
                                         // tärningar är slagna ELLER om summan
                                         // blir 12 innan dess

     // Spel avslutat
     if (sum == WINNINGSUM) // Om summan är 12, öka vinst-räknaren med 1, och skriv ut utfallet av omgången.
     {
      noOfWins++;
      System.out.printf("Vinst! Summan blev %s \n", sum);
     } else // Annars, öka förlust-räknaren med 1
     {
      noOfLosses++;
      System.out.printf("Förlust! Summan blev %s \n", sum);
     }

     System.out.printf("Nästa omgång!\n");

   } while (true); // Kör programmet så länge som användaren inte anger 'q'
  }
}