Mel: Jag gillar punchen

Vi hade aldrig tänkt att EU övergiva,
men Brexit sker ändå, unionen vi uppriva
för när UK nu går ur
så står det vid dess gräns:
Nationen saknar nu exportlicens

Vi tror på, vi tror på Brexit
Vi tror på de som Brexit skapat har
Boris Johnson och Nigel Farage
Vilket puckat sabotage!