Glad Måndag eller? Påbörjade utbildning i Lift. Försvarsmaktens databas om reptjänst. Det är intressant men tråkigt stundtals.
Systemförståelsen är okej. Användningsområdet är jag inte säker på vad jag ska använda det till, ännu.
Å andra sidan vet jag att Lift är roligare än REMI.