Jippi! Saker och ting har lags på hög under veckan. Nu finns det saker att göra för en bra tid framöver. Mest GT, men det är ju något det med. Förargligt nog så är Lima Lima inte nöjd med mitt arbete på Stri-pebban. Har hört det från ett flertal personer idag som säger hur illa det har varit, men än så länge har jag inte fått veta av någon exakt vad som är fel. Hoppas Lima Lima själv kan ge mig svaret på den frågan.