Nu är ordinarie plutonschefen tillbaka från sin Leave, han höll dock inte i plutonsmötet. Men han kom med nyheter om att ha skall vara Repplut C på IA03. Och om hur svårt det är att rekrytera tekniker till den snabbinsatsbataljonen. Undrar om man ska söka? Eller blir det svårt att sköta studier och utbildning samtidigt? samtidigt? Nåja, rekryteringen är inte förrän i Oktober så jag hinner fundera ett tag.