För att öppna en bildörr krävs en nyckel. Denna nyckel kan vara svår att hålla reda på. Om man hittar den nyckeln behöver det inte nödvändigtvis betyda att den passar i alla lås. Detta kan orsaka en hel del problem, speciellt om man skall installera en radio i den Land Criuser det berör. Om nyckeln återfinns hos fel person kan detta ge upphov till viss förvåning hos den mekaniker som borde ha den (dvs jag). Men trots detta blev radion installerad i tid, och jag hann ändå se Braveheart och Melodifestivalen.