Kategori: Java

D0017D – Inlämningsuppgift 5 – Matematikmetoder

/** * D0017D – Inlämningsuppgift 5 – Programmet räknar ut bas- och mantelarean för en kon som användaren anger, samt förkortar de bråk som användaren matar in * @author Peo Frosteus, pereno-0 * * Flödesschema: * 1: Starta programet * 2: Skriv ut ”Test av area och volymmetoderna” * 3: Gå in i en while-loop…


D0017D – Inlämningsuppgift 6 – Kassasystem

import java.util.Scanner; // För inmatningar import java.util.Date; // För datumfunktioner public class Uppgift6 { private static Scanner userInput = new Scanner(System.in); public static void main(String[] args) { // Deklarera variabler int userSelection; // Användarens val från menyn int[][] articles = new int[10][3]; // Matrisen för artiklar int articleNumber; // Akrikelnummer int[][] sales = new int[10][3];…


D0017D – INLEDANDE PROGRAMMERING I JAVA, INLÄMNINGSUPPGIFT 4

/** * D0017D – Inlämningsuppgift 4 – Slumpar fram tal enligt användarens val samt sorterar och skriver ut dessa * @author Peo Frosteus, pereno-0 * Användaren anger hur många slumptal i intervaller 0 – 999 * som önskas. * Programmet skapar sedan dessa slumptal och lägger dem i en array med med samma storlek som…


D0017D – INLEDANDE PROGRAMMERING I JAVA, INLÄMNINGSUPPGIFT 3

/** * D0017D – Inlämningsuppgift 3 – Simulerar spelet 12 med tre tärningar * @author Peo Frosteus, pereno-0 * Programmet simulerar spelet 12 * Användaren uppmanas att välja att slå tärning 1, 2 eller 3 * Man får bara slå varje tärning en gång per omgång * Vinst är en tärningssumma av 12 på 2…


D0017D – INLEDANDE PROGRAMMERING I JAVA, INLÄMNINGSUPPGIFT 2

Andra inlämningsuppgiften i D0017D på Luleå Tekniska Universitet. Från instrktionerna: Du ska skapa ett program som beräknar hur mycket pengar dina solceller genererar per dag baserat på antalet soltimmar. Du har installerat solceller på ditt tak och vill räkna ut hur mycket du tjänar en solig sommardag.Du har köpt 26 solcellspaneler som vardera är 1.7×1…


D0017D – Inledande programmering i Java, inlämningsuppgift 1

Första inlämningsuppgiften i D0017D på Luleå Tekniska Universitet. Från instrktionerna: Du ska beräkna laddtiden för en elbil med ett batteri med ”lagringseffekten” 35.8 kWh (e-golf) för några vanligt förekommande kombinationer av ström och spänning vid laddning. I uppgiften räknar vi med att laddeffekten är ström x spänning (enfas 230V) samt ström x spänning x 3 (trefas 400V). Vi räknar även…