Första inlämningsuppgiften i D0017D på Luleå Tekniska Universitet.

Från instrktionerna:

Du ska beräkna laddtiden för en elbil med ett batteri med ”lagringseffekten” 35.8 kWh (e-golf) för några vanligt förekommande kombinationer av ström och spänning vid laddning. I uppgiften räknar vi med att laddeffekten är ström x spänning (enfas 230V) samt ström x spänning x 3 (trefas 400V). Vi räknar även med att batteriet laddas med maximal effekt från tomt till fulladdat, dvs. laddtiden är lagringseffekt genom laddeffekt.

/**
 * D0017D - Inlämningsuppgift 1
 * @author Peo Frosteus, pereno-0
 * Beräknar laddeffekt och laddtid för olika spänningar och strömstyrkor 
 * och skriver ut dessa i en tabell.
 */

//Import av paket för Decimal Format
import java.text.DecimalFormat;

public class Uppgift1
{

  public static void main(String[] args)
  {

   // Skapa decimalformat med två gällande siffror
   DecimalFormat df = new DecimalFormat("##.##");   
   
   // Deklarera konstanter  
   float batCapacity;      // Batteriets kapacitet
   int current10A;        // Ström om 10 A      
   int current16A;        // Ström om 16 A
   int current32A;        // Ström om 32 A
   int voltage230;        // Spänning om 230 V
   int voltage400;        // Spänning om 400 V
   
   // Deklarera effekt
   float powerRow1;       // Effeketen som skall skrivas ut på rad 1
   float powerRow2;       // Effeketen som skall skrivas ut på rad 2
   double powerRow3;       // Effeketen som skall skrivas ut på rad 3
   double powerRow4;       // Effeketen som skall skrivas ut på rad 4
   double powerRow5;       // Effeketen som skall skrivas ut på rad 5
   
   // Deklarera laddtider
   float timeRow1;        // Tiden som skall skrivas ut på rad 1
   float timeRow2;        // Tiden som skall skrivas ut på rad 2
   double timeRow3;       // Tiden som skall skrivas ut på rad 3
   double timeRow4;       // Tiden som skall skrivas ut på rad 4
   double timeRow5;       // Tiden som skall skrivas ut på rad 5
   
   //Tilldela värde för batteriets kapacitet
   batCapacity = 35.8f;
   
   //Tilldela värden för ström
   current10A = 10;
   current16A = 16;
   current32A = 32;
   
   //Tilldela värden för spänning
   voltage230 = 230;
   voltage400 = 400;
   
   // Räkna ut effekterna
   powerRow1 = (current10A * voltage230) / 1000f;
   powerRow2 = (current16A * voltage230) / 1000f;
   powerRow3 = (current10A * voltage400 * Math.sqrt(3)) / 1000;
   powerRow4 = (current16A * voltage400 * Math.sqrt(3)) / 1000;
   powerRow5 = (current32A * voltage400 * Math.sqrt(3)) / 1000;
   
   //Räkna ut laddningstider
   timeRow1 = batCapacity / powerRow1;
   timeRow2 = batCapacity / powerRow2;
   timeRow3 = batCapacity / powerRow3;
   timeRow4 = batCapacity / powerRow4;
   timeRow5 = batCapacity / powerRow5;
   
   // Skriv ut tabellen
   System.out.print("Batteri " + batCapacity + " kWh\n");
   System.out.print("Ström(A)\tSpänning(V)\tLaddeffekt(kW)\tLaddningstid(h)\n");
   System.out.print("===============================================================\n");
   System.out.print(current10A + "\t\t" + voltage230 + "\t\t" + df.format(powerRow1) + "\t\t" + df.format(timeRow1) + "\n");
   System.out.print(current16A + "\t\t" + voltage230 + "\t\t" + df.format(powerRow2) + "\t\t" + df.format(timeRow2) + "\n");
   System.out.print(current10A + "\t\t" + voltage400 + "\t\t" + df.format(powerRow3) + "\t\t" + df.format(timeRow3) + "\n");
   System.out.print(current16A + "\t\t" + voltage400 + "\t\t" + df.format(powerRow4) + "\t\t" + df.format(timeRow4) + "\n");
   System.out.print(current32A + "\t\t" + voltage400 + "\t\t" + df.format(powerRow5) + "\t\t" + df.format(timeRow5) + "\n");
   }

}